25620312

เครื่องสร้างหมอกน้ำ ยูเล็ม นวัตกรรมของคนไทย


ผู้ออกแบบ รศ.ดร ปองวิทย์ ศิริโพธ์ และอ.จาบ ทวียศ ปัจจุบันสิทธิบัตรจะนำถวายสมเด็จฯพระเทพให้เป็นสมบัติของชาติต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น