25581125

ไฮโดรโปรนิก ระบบ Flood and Drain กับแปลงผักสลัด

ไฮโดรโปรนิก กับผักสลัดเป็นของคู่กัน ระบบน้ำขึ้น-น้ำลง หรือ Flood and Drainเหมาะมากๆ กว่าระบบเก่าที่ใช้รางเอียง สามารถแก้ปัญหาเรื่องการโตไม่เท่ากันในราง การให้อากาศทางราก และยังสามารถออกแบบปลูกผักในแนวดิ่งได้ ประหยัดเนื้อที่ ด้วยเหตุเหล่านี้ทำให้ระบบนี้กำลังเป็นที่สนใจในต่างประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น