25591101

จำหน่ายแปลงผักสวนครัวอัตโนมัติ ขนาดเล็ก

โต๊ะปลูกผัก
คลิกที่ภาพดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แปลงผักสวนครัวอัตโนมัติ  ขนาด 80 ซมx2เมตรและ สูง1.70เมตร มีหลุมปลูก35หลุม  ทำงานในระบบไฮโดร แบบน้ำขึ้น-น้ำลง

เหมาะที่จะปลูกผักสวนครัวข้างบ้านสามารถปลูกผักได้แทบทุกชนิดเช่น ผักสลัดทุกชนิด สตอเบอรี่ แตงกวา เมล่อน บวบ มะระ หรืออื่นๆ

ภาพจริงในการปลูกเมล่อนในรางปลูกไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น