25620314

อบรมภาคปฏิบัติทำไซฟ่อนระบบน้ำขึ้น-ลงอย่างมืออาชีพ

คลิก..ที่ภาพดูรายละเอียดครับ
"เริ่มจากไม่รู้สู่มืออาชีพ จบใน1วัน"

เปิดรับอบรมภาคปฏิบัติทำไซฟ่อน ทั้งไซฟ่อน เบล(Siphon Bell)และไซฟ่อน ไม้เท้า(Siphon Stick) เฉลยเคล็ดลับ ทุกอย่างซึ่งเป็นสิทธิบัตรเฉพาะเรา รับจำกัดจำนวนเพียง20คนเท่านั้น

ที่ศูนย์เรียนรู้บ้านผักไฮโดร บางบอน กทม. Tel/Line 063 114 9642


2 ความคิดเห็น: