จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ผักสลัด

ผักสลัด 001
ผักสลัด 002
ผักสลัด 003

ผักสลัด 004
ผักสลัด 005
ผักสลัด 006

 ราคาตามหน้าป้าย ติดต่อ Tel/Line ID 063 114 9642 ส่งของทางไปรษณีย์ EMS เริ่มที่ 10ซองแรก100บาท และต่อไปซองล่ะ 5บาท