25600803

คลิกการฟ..ได้ Program ใช้ปุ๋ย A-Bเลย
วิศวกรแบบบ้านผักไฮโดร เราทำเกษตรแบบวิศวกร..คลิกที่กราฟหาค่าปริมาณปุ๋ย A-B ง่ายๆแบบ4.0..5555 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น